Nhớt Repsol Racing 10W40 1lit

270.000,0

Tiêu chuẩn kỹ thuật: SN, MA2
Đây là dầu nhờn tổng hợp lý tưởng cho các động cơ 4 thì tính năng rất cao. Công thức dầu đảm bảo sự bảo vệ tối đa cho mọi bộ phận của động cơ, đặc biệt chú trọng tới bộ ly hợp và hộp số.

Liên hệ

Email: motoshopct@gmail.com
Danh mục: