Nhớt Kixx 10w40 full tổng hợp API SN

140.000,0

Nhớt tổng hợp 100%, cấp nhớt SN cao nhất hiện nay dành các loại xe máy số thông thường và xe col tay phân khối lớn với chỉ số độ nhớt đạt 161.

Nhập khẩu hoàn toàn từ Hàn Quốc, đạt chuẩn API của Mỹ. Thưong hiệu đã được khẳng định chất lượng tại VN nhiều năm qua.

Bảng thông số kỹ thuật:

+ Tỷ trọng tại 15 độ C, kg/l : 0.853

+ Độ nhớt động học tại 40 độ C (mm2/s):98.99

+ Độ nhớt động học tại 100 độ C (mm2/s): 15.11

+ Chỉ số độ nhớt: 161

+ ĐIỂM ĐÔNG ĐẶC, độ C: -38

+ ĐIỂM CHỚP CHÁY (COC), độ C 236

Quy cách đóng gói: bình nhựa 1L


Liên hệ

Email: motoshopct@gmail.com