Liqui Moly 4T Additive Shooter ( Xúc Xăng làm sạch hệ thống nhiên liệu)

85.000,0

– 4T Additive Shooter là dung dịch vệ sinh buồng đốt Liqui Moly Cacbon Cleaner
– Sản phẩm hỗ trợ của Liqui Moly.
– Dung tích 80 ml


Liên hệ

Email: motoshopct@gmail.com