Fuchs Silkolene Pro 4 5W40 XP

285.000,0

Fuchs Silkolene Pro 5W40 XP là dầu nhớt động cơ tổng hợp hoàn toàn sử dụng công nghệ XP. Thích hợp sử dụng cho các dòng xe tay côn, xe có công suất cao và hoạt động ở điều kiện khắc nghiệt.


Liên hệ

Email: motoshopct@gmail.com